POLÍTICA DE PRIVACIDADE

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

De conformidade co establecido no Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD) e calquera outra lexislación vixente que puidese resultar aplicable en materia de protección de datos de carácter persoal:

1. Informámoslle de que os seus datos persoais introducidos a través da sección correspondente da páxina web https://www.condesdealbarei.com, así como os que, no seu caso, puidese facilitar no futuro no marco da súa relación con esta entidade, serán recolleitos e tratados por CONDES DE  ALBAREI, S.A.U., coa finalidade de:

a) Contacta connosco/Rexístrache:

 • Xestionar as dúbidas ou consultas que se lles poida expor.
 • Realizar estudos con fins estatísticos.

b) Crear unha conta:

 • Xestionar o seu rexistro na nosa páxina web.
 • Realizar estudos con fins estatísticos.

c) Distribuidores

 • Xestionar o servizo ou produto solicitado.
 • Responder a consultas que se expoñan.
 • Xestión da facturación e a efectos de contabilidade propia e cumprimento de obrigacións fiscais.
 • Realizar estudos con fins estatísticos.

d) Recepción da nosa  Newsletter:

 • Xestionar os seus datos para enviarlle información comercial.
 • Realizar estudos con fins estatísticos.

e) Recepción de información comercial personalizadas

 • Xestionar os seus datos para enviarlle información comercial personalizada segundo as súas preferencias e gustos.
 • Realizar estudos con fins estatísticos
 • Se marcou a casilla de aceptación de envío de accións personalizadas de acordo cos seus gustos e preferencias que  Vd. puidese manifestar mediante o acceso a determinadas áreas da web enviarémoslle comunicacións comerciais personalizadas.

f) Recepción de información para a asistencia aos nosos eventos e catas:

 • Xestionar os seus datos para enviarlle información e invitacións para os nosos eventos e catas así como outras actividades relacionadas nas nosas instalacións.
 • Realizar estudos con fins estatísticos
 • Se marcou a casilla de aceptación correspondente.

g) Participación en concursos, promocións e sorteos:

 • Xestionar a súa participación no concurso, promoción ou sorteo.
 • Realizar estudos con fins estatísticos.

h) Editar a miña información persoal:

 • Ter actualizados os seus datos.
 • Realizar estudos con fins estatísticos.

2. Que o responsable do tratamento é CONDES DE ALBAREI, S.A.U., con domicilio fiscal en LG. A BOUZA, 1 – CASTRELO 36639 CAMBADOS (PONTEVEDRA) e que os seus datos persoais unicamente serán tratados por esta.

3. Este tratamento é lexítimo porque Vd. prestou o seu consentimento.

4. Que pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade dos seus datos, así como revogar o consentimento prestado para o envío de comunicacións comerciais, ou o consentimento ao tratamento de datos persoais poderá dirixirse por escrito a CONDES DE ALBAREI,  LG. A BOUZA, 1 – CASTRELO 36639 CAMBADOS (PONTEVEDRA), ou mediante correo electrónico á seguinte dirección inf@condesdealbarei.com. Incluíndo referencia a “Datos persoais” e en ambos os casos achegando unha fotocopia do DNI ou pasaporte.

Ademais, en cada envío informativo sobre os nosos produtos e servizos, incluiremos un  link, ou dirección electrónica válida habilitada para que poida darse de baixa destas comunicacións.

5. Conservaremos os seus datos persoais mentres Vd. non revogue o consentimento prestado para o tratamento dos seus datos.

6. Informámoslle que poderá exercer o seu dereito de reclamación diante da autoridade competente, sendo en España a Axencia Española de Protección de Datos en www.agpd.es

POLÍTICA DE PRIVACIDADE (CONTACTO)

Informámoslle de que os seus datos persoais introducidos a través da sección correspondente da páxina web https://www.condesdealbarei.com, así como os que, no seu caso, puidese facilitar no futuro no marco da súa relación con esta entidade, serán recolleitos e tratados por CONDES DE  ALBAREI, S.A.U., coa finalidade de atender a súa consulta ou solicitude.

Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e  portabilidade dos seus datos, así como revogar consentimento ao tratamento de datos de carácter persoal poderá dirixirse por escrito a CONDES DE  ALBAREI,  LG. A BOUZA, 1 – CASTRELO 36639 CAMBADOS (PONTEVEDRA) ou mediante correo electrónico con referencia a “Datos Persoais” á seguinte dirección inf@condesdealbarei.com, en ambos os casos achegando unha fotocopia do DNI ou pasaporte.

Se desexa ampliar a información sobre o tratamento dos seus datos de carácter persoal acceda á nosa política de privacidade a través da seguinte ligazón: Política de Privacidade.

Mediante o  click no botón de enviar,  Vd. acepta a política de Privacidade.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE REXÍSTRACHE

Informámoslle de que os seus datos persoais introducidos a través da sección correspondente da páxina web https://www.condesdealbarei.com, así como os que, no seu caso, puidese facilitar no futuro no marco da súa relación con esta entidade, serán recolleitos e tratados por CONDES DE  ALBAREI, S.A.U.,  coa finalidade de xestionar o meu rexistro ao sitio web.

Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e  portabilidade dos seus datos, así como revogar consentimento ao tratamento de datos de carácter persoal poderá dirixirse por escrito a CONDES DE  ALBAREI,  LG. A BOUZA, 1 – CASTRELO 36639 CAMBADOS (PONTEVEDRA) ou mediante correo electrónico con referencia a “Datos Persoais” á seguinte dirección inf@condesdealbarei.com, en ambos os casos achegando unha fotocopia do DNI ou pasaporte.

Se desexa ampliar a información sobre o tratamento dos seus datos de carácter persoal acceda a nosa política de privacidade a través da seguinte ligazón: Política de Privacidade.

Mediante o  click no botón de enviar,  Vd. acepta a política de Privacidade.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE (AUTORIZACIÓN PARA O ENVÍO DE COMUNICACIÓNS COMERCIAIS)

Informámoslle de que os seus datos persoais introducidos a través esta sección da páxina web https://www.condesdealbarei.com, así como os que, no seu caso, puidese facilitar no futuro no marco da súa relación con esta entidade, serán tratados por CONDES DE  ALBAREI, S.A.U.  co fin de remitirlle comunicacións sobre os nosos produtos e servizos, tanto por medios escritos como electrónicos, sempre que así o autorizara.

Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e  portabilidade dos seus datos, así como revogar o consentimento prestado para o envío de comunicacións comerciais, ou o consentimento ao tratamento de datos de carácter persoal poderá dirixirse por escrito a CONDES DE  ALBAREI ,  LG. A BOUZA, 1 – CASTRELO 36639 CAMBADOS (PONTEVEDRA) ou mediante correo electrónico con referencia a  “Datos Persoais” á seguinte dirección inf@condesdealbarei.com, en ambos os casos achegando unha fotocopia do DNI ou pasaporte.

Ademais, en cada envío informativo sobre os nosos produtos e servizos, incluiremos un  link, ou dirección electrónica válida habilitada para que poida darse de baixa destas comunicacións.

Se desexa ampliar a información sobre o tratamento dos seus datos de carácter persoal acceda á nosa política de privacidade a través da seguinte ligazón: Política de Privacidade.

Mediante o  click no botón de enviar,  Vd. acepta a política de Privacidade.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE (AUTORIZACIÓN PARA O ENVÍO DE COMUNICACIÓNS COMERCIAIS DO BLOGUE)

Informámoslle de que os seus datos persoais introducidos a través desta sección da páxina web https://www.condesdealbarei.com, así como os que, no seu caso, puidese facilitar no futuro no marco da súa relación con esta entidade, serán tratados por CONDES DE  ALBAREI, S.A.U., co fin de remitirlle comunicacións sobre os nosos produtos e servizos presentados no blogue, tanto por medios escritos como electrónicos, sempre que así o autorizara.

Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e  portabilidad dos seus datos, así como revogar o consentimento prestado para o envío de comunicacións comerciais, ou o consentimento ao tratamento de datos de carácter persoal poderá dirixirse por escrito a CONDES DE  ALBAREI ,  LG. A BOUZA, 1 – CASTRELO 36639 CAMBADOS (PONTEVEDRA) ou mediante correo electrónico con referencia a “Datos Persoais” á seguinte dirección inf@condesdealbarei.com, en ambos os casos achegando unha fotocopia do DNI ou pasaporte.

Ademais, en cada envío informativo sobre os nosos produtos e servizos, incluiremos un  link, ou dirección electrónica válida habilitada para que poida darse de baixa destas comunicacións.

Se desexa ampliar a información sobre o tratamento dos seus datos de carácter persoal acceda á nosa política de privacidade a través da seguinte ligazón: Política de Privacidade.

Mediante o  click no botón de enviar,  Vd. acepta a política de Privacidade. Política de Privacidade.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE EDITAR A MIÑA INFORMACIÓN PERSOAL

Informámoslle de que os seus datos persoais introducidos a través da sección correspondente da páxina web https://www.condesdealbarei.com, así como os que, no seu caso, puidese facilitar no futuro no marco da súa relación con esta entidade, serán recolleitos e tratados por CONDES DE  ALBAREI, S.A.U. , coa finalidade de ter actualizados os meus datos.

Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e  portabilidade dos seus datos, así como revogar consentimento ao tratamento de datos de carácter persoal poderá dirixirse por escrito a CONDES DE  ALBAREI,  LG. A BOUZA, 1 – CASTRELO 36639 CAMBADOS (PONTEVEDRA) ou mediante correo electrónico con referencia a “Datos Persoais” á seguinte dirección inf@condesdealbarei.com, en ambos os casos achegando unha fotocopia do DNI ou pasaporte.

Se desexa ampliar a información sobre o tratamento dos seus datos de carácter persoal acceda á nosa política de privacidade a través da seguinte ligazón: Política de Privacidade.

Mediante o  click no botón de enviar,  Vd. acepta a política de Privacidade.